Reactie

De grote uitdaging tijdens de tocht was het volgen. Moelijk om niet te veel te willen bijsturen. (Procesbegeleider duo).