AANMELDEN

We bekijken samen wat nodig en ondersteunend kan zijn aan

de vraag en het motief om op tocht te gaan.

Voor wie?

Elke jongere vanaf 8 jaar kan op tocht. We richten ons in het bijzonder maar niet uitsluitend op jongeren die verblijven in een residentiële setting binnen de jeugdhulp.   

Belangrijke personen rondom de jongere(n) betrekken we zoveel als mogelijk. Dit kan zowel vooraf, tijdens of na de tocht. Dit kan op verschillende manieren: gedurende het volledige traject of in een deel van het traject.  

Aanmelden kan via cAnnect@dewalhoeve.be
of op het nummer 0470 10 21 80.


cAnnect is rechtstreeks toegankelijk. Iedereen kan dus aanmelden.

Tijdens het eerste contact toetsen we af of de aanmelding past binnen het aanbod van cAnnect.

Daarna plannen we een kennismakingsgesprek met alle deelnemers en eventuele betrokkenen waarin we o.a. peilen naar de motieven en verwachtingen.

Tot slot werken we de tocht uit op maat van de deelnemers.