AANBOD

VRIJWILLIGE TIME-OUT

Op vraag van de jongere die zelf even de pauzeknop wil indrukken, willen we een rustpunt aanbieden.

VERBINDINGSTRAJECT

Voor jongeren samen met één of meerdere contextfiguren willen we een impuls geven aan de relatie

GROEPSDYNAMISCHE TOCHT

Met kleine (leef)groepen willen we mee helpen bouwen aan een positieve groepssfeer.

VRIJWILLIGE TIME-OUT

De tocht is een kans om los te komen van gewoontes of een omgeving.

We trachten een context te bieden waar de jongere nieuwe zuurstof kan opnemen. De time-out is een kans, geen straf.  

Een jongere kan individueel op tocht komen en vaart samen met een begeleider/vrijwilliger van cAnnect.

We moedigen aan om belangrijke figuren rondom de jongere op diverse manieren te betrekken of om hen te laten deelnemen aan een stuk van de tocht.

VERBINDINGSTRAJECT

Wie ooit kano vaarde zal weten dat het varen op zich al een samenwerking vergt tussen wie voor- en achteraan zit.

Jongeren kunnen samen met een vertrouwensfiguur, een ouder of een volledig gezin op tocht gaan.

De tocht biedt kansen om o.a. krachten, vertrouwen en communicatie te versterken of te (her)ontdekken.  

Zowel de tocht als opdrachten en reflectievragen onderweg geven input aan het samen ervaren.  

GROEPSDYNAMISCHE TOCHT

Een traject met cAnnect biedt kansen om tijdens de kanotocht stil te staan bij o.a. behoeften, rollen en krachten.

We dagen de groep uit, zetten aan om samen te werken en om rekening te houden met elkaar.

Daarnaast moedigen we hen aan en nodigen we hen uit om de eigen ervaring te delen.  

We zien cAnnect als een katalysator voor verbinding.  Het zet een dynamiek in gang en is zelfversterkend.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang duurt een tocht?

De duur van onze tochten (alsook de vorm en inhoud) wordt steeds in samenspraak met de deelnemers bepaald. Alle tochten worden op maat uitgewerkt. Een tocht duurt minstens een halve dag en max. drie dagen. 

Hoeveel personen kunnen op tocht gaan?

Om tijdens en na de tocht op een kwalitatieve manier aan reflectie te doen,

werken we met een max. aantal van 11 deelnemers.

Hoe lang duurt het vooraleer ik op tocht kan gaan?

Dit hangt af van onze agenda. We werken niet met wachtlijsten maar proberen zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek in te plannen. Afhankelijk van de dringendheid van jouw vraag, plannen we op korte- of lange termijn een tocht in. 

In welke periodes gaan de tochten door?

Dankzij kwalitatief kanomateriaal en aangepaste kanokledij

kunnen we heel het jaar door trajecten aanbieden.

Hoeveel kost het om op tocht te gaan?

De tochten (gebruik materiaal, overnachting en begeleiding) zijn gratis. We vinden een laagdrempelig aanbod belangrijk en willen iedereen de kans bieden om op tocht te kunnen gaan. We vragen enkel om voeding zelf te voorzien of om de onkosten hiervan te betalen.

Waar gaan de tochten door? 

We gebruiken de IJzer met aansluitende waterlopen als onze uitvalsbasis.

We vragen aan deelnemers om zelf het vervoer te voorzien naar de plaats waar het traject start.

Beperkt op aanvraag kunnen driedaagse tochten ook plaatsvinden op en rond de Semois, het nationaal park de Bieschbos (NL) of het moerasgebied van Audomarois (FR).

In dit geval vragen we ook de onkosten van vervoer en overnachting. 

De IJzer en aansluitende waterwegen

De Semois (B)

Nationaal park De Biesbosch (Nl)

Moerassen van Audomarois (Fr)