Experimenteel project verlengd

14/12/2021

Eind augustus 2021 diende vzw De Walhoeve samen met projectpartner La Trao bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag in voor de verlenging van cAnnect als experimenteel project.  Onze aanvraag werd beoordeeld door een adviescommissie en na gunstig advies besliste minister Benjamin Dalle  om cAnnect een bijkomend jaar als experimenteel project financieel te ondersteunen. 

 

Dit is fantastisch nieuws voor onze medewerkers, vrijwilligers en sympathisanten en vooral voor iedereen die wil deelnemen aan het project. 

 

De verlenging maakt het mogelijk ons verder te verdiepen in ervaringsgericht werken, de linken met het jeugdwerk te verstevigen en de rijke geschiedenis, cultuur, geografie, natuur, …  van de Ijzervallei verder in onze trajecten te integreren.  Ook de leeftijdsgrens voor deelname werd verhoogd van 21 naar 30 jaar. 

 

We hebben in ieder geval goesting om er weer een fantastisch jaar van te maken!