Vrijwilligers cAnnect

Vrijwilligers verwennen

12/10/2022

Op 12 oktober kwamen de vrijwilligers die zich engageren voor cAnnect nog eens samen. 

We trakteerden hen op een lekker ontbijt. De heerlijke nazomerzon kregen we er gratis bij. 

Samen aan het vuur werden ervaringen van afgelopen tochten uitgewisseld, werd kennis gemaakt met iedere persoon achter de vrijwilliger en werden de engagementen verder verdiept. 

Een poule met een diversiteit aan ervaring, interesses en kennis. In de nabije toekomst bekijken we hoe we onze vrijwilligers nog meer kunnen betrekken in trajecten. Hoe ze naast vaar begeleider ook logistiek, inhoudelijk, of out of the box kunnen ondersteunen in trajecten die cAnnect organiseert. 

Wij zeggen alvast een dikke welgemeende merci voor jullie inzet Noor, Pieter, Ivo, Filip, Hartwin & Luc!